Τοιχογραφία του 1568 στο Άγιον Όρος χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο ως «Βασιλέα των Ελλήνων»


Η τοιχογραφία χρονολογείται από το 1568 και βρίσκεται στην Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους.

Η Μονή Δοχειαρίου φαίνεται ότι ανάγεται στα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα. Από τη μιά μεριά λέει «Βασιλεύς Ελλήνων Αλέξανδρος» και από την άλλη «Βασιλεύς Ρωμαίων Αύγουστος». 


Βασιλέας Ελλήνων Αλέξανδρος και Βασιλέας Ρωμαίων Αύγουστος. Εδώ βλέπουμε οτι και οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους λόγω της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης, και οι αυτοκράτορες λέγονταν «Βασιλείς Ρωμαίων». Εξάλλου αυτός δεν θα είχε καμία θέση σε μια τέτοια τοιχογραφία.

Πηγή

Photo 1, 2

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη