Σάλος: Ποιά είναι η 25χρονη – "θαύμα", που ανακάλυψε ο Βορίδης και τη "φύτεψε" στην πλέον νευραλγική θέση ως «Ειδική Γραμματέα Αιγαίου»;Πότε απέκτησε την εμπειρία για να γίνει Ειδική Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών με αρμοδιότητα την πλέον ευαίσθητη, από όλες τις απόψεις, περιοχή του Αιγαίου

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με πρωτοφανή απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών διορίζει Ειδική Γραμματέα του υπουργείου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με αρμοδιότητα για όλο το Αιγαίο, το παιδί-θαύμα του κομματικού σωλήνα, Μαριάννα Νικολαΐδου.

Δηλαδή πότε αποφοίτησε, πότε έκανε το μεταπτυχιακό της και πότε απέκτησε εμπειρία και νομοπαρασκευαστική κατάρτιση;


Και πότε απέκτησε την εμπειρία για να γίνει Ειδική Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών με αρμοδιότητα την πλέον ευαίσθητη, από όλες τις απόψεις, περιοχή του Αιγαίου;

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, διόρισε τους Ειδικούς Γραμματείς που θα στελεχώσουν τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Και όπως δήλωσε, πρόκειται για στελέχη τα οποία έχουν υπηρετήσει τη χώρα από διαφορετικούς νευραλγικούς τομείς, κυρίως στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, πάντα από θέσεις ευθύνης και κρίνονται κατάλληλα για να επιτύχουν την αναμόρφωση της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό των προσώπων αυτών είναι ότι διακρίνονται για την εμβρίθεια και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και για το βάθος των σπουδών τους σε πολλαπλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία.

Η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, «δίνεται χώρος σε μία 25χρονη νέα γυναίκα δικηγόρο με εξαιρετικό βιογραφικό

Η Μαριάννα Νικολαΐδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει υπάρξει μέλος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Νομικού Συμβούλου στον Υπουργό Εσωτερικών, με σημαντική συμβολή στην οργάνωση νομοθετικών δραστηριοτήτων καθώς και στην προετοιμασία νομικών και νομοθετικών κειμένων. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον 100 βιογραφικά κλάσεις ανώτερα σε επίπεδο σπουδών. Βέβαια, δεν έγιναν από το «νηπιαγωγείο» νομικοί και ειδικοί σύμβουλοι, αλλά σίγουρα έχουν καλύτερες σπουδές και τυπικά προσόντα.

Τι δεν έχουν; Κομματικά προσόντα…

πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη